Gå direkt till sidans huvudinnehåll

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår sajt. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår användning av cookies.

Jag godkänner

Villkor för torg- och marknadshandel under Kulturnatten

Kulturnatten i Uppsala infaller alltid andra lördagen i september. Arrangörerna under Kulturnatten är kulturlivet i Uppsala.

Under Kulturnatten erbjuds några försäljningsplatser till kommersiella försäljare. Inga ensamrätter för en viss vara eller varugrupp ges. Det finns inga platser för försäljning av tobak eller alkohol. Det finns ett begränsat antal platser som projektledningen fördelar med besökarens upplevelse i fokus. Vår ambition är att få ett brett och hållbart utbud.
De marknadshandlare som får plats under Kulturnatten måste ha moms- eller företagsregistrering eller F-skattsedel.
Du behöver inte ha detta om du är:
– Ideell förening från Uppsala kommun
– Slöjdare/hantverkare med mindre produktion, så kallad ”hobbyverksamhet”.
Hobbyverksamhet kan aldrig innefatta matförsäljning.

Ansökan ska ske med bild på vagn/marknadsstånd, intyg och tillstånd.

Bedömningskriterier:
– miljöhänsyn i utbudet, ex. ekologiska varor, närproducerat och miljömärkta varor
– försäljningsvagnen/marknadsståndet ska se städat och välvårdat ut
– företaget ska vara registrerat och ha F-skattsedel
– variation i utbud eftersträvas
Deadline att söka plats 2021 är 21 maj. Inga ansökningar tas emot efter deadline.

Besked om plats:
Efter att ansökningstiden stängts fördelas de platser som finns med hänsyn till utbud och besökarens upplevelse. Det är alltså inte ”först till kvarn” och man kan inte paxa en plats, däremot gärna komma med önskningar om man har det. Besked om ni fått en försäljningsplats på Kulturnatten meddelas innan midsommar. Ni får sedan en faktura skickad till er, ni bekräftar er plats genom att betala fakturan. Om fakturan inte är betald innan 1 augusti kommer er plats att ges till en annan försäljare. Ni kommer att få en karta med vilken försäljningsplats ni blivit tilldelad. Inga byten av platser under Kulturnatten är tillåtna. Vi förbehåller oss rätten att ta kreditupplysning när vi behandlar er ansökan om vi anser det vara nödvändigt.

 

Miljöarbete
Alla försäljare under Kulturnatten ska ta hänsyn till miljön i sin verksamhet. Detta innebär att:

 • mat som serveras inte innehåller rödlistade eller utrotningshotade arter
 • de disk- och tvättmedel som används ska vara miljömärkta
 • råvaror i så stor utsträckning som möjligt ska vara ekologiska, närproducerade och fairtade-märkta
  – socker, kaffe, te och mjölk måste vara ekologiskt och/eller fairtrade-märkt
 • avfall ska källsorteras i enlighet med de fraktioner som finns vid den tilldelade platsen
 • plast som innehåller ftalater ska undvikas
 • varor som innehåller flamskyddsmedel ska undvikas
 • engångsartiklar i plast ska undvikas

Om en försäljare inte tar hänsyn till miljöpåverkan i sitt sortiment kommer en avgift att läggas på den ordinarie fakturan. Avgiften varierar mellan 200 – 1200 kr beroende på hur många av miljöpunkterna som inte uppfylls. Avgiften kommer oavkortat gå till klimatkompensation.

 

PRISER OCH TIDER
Torg- och marknadshandel kan bedrivas under olika tider under lördagen. Etableringstid är mellan kl 8.00-10.00. Du måste ha lämnat din plats senast kl 01.30.

 

Prissättning, försäljning:

Grundavgift 650 kr + moms
Obligatorisk avgift och avser alla. I priset ingår tillgång till sopkärl samt toalett.
Om sopor lämnas kvar vid den tilldelade platsen efter evenemanget skickas en faktura för kostnaden av sophämtning.
-Bord/stånd (pris/löpmeter) 550 kr
-Matvagnar/tält (pris/löpmeter) 650 kr

Elpriser:
10 ampere, enfas 650 kr + moms
16 ampere, trefas 1 100 kr + moms
32 ampere, trefas 2 000 kr + moms

Halva kostnaden betalas tillbaka om evenemanget ställs in.


Föreskrifter försäljningsplatser under Kulturnatten

 • fler än en saluplats får tilldelas samma företag endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. Dock max två platser per företag
 • innehavarens rätt att använda platsen får inte överlåtas på någon annan
 • en innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 min efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen och ansvara för bortforslingen
 • innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg
 • innehavaren av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer
 • vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa
 • saluhållande av varor får endast ske på för ändamålet upplåtna platser. Varor och redskap får inte placeras på gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna
 • fordonstrafik på salutorgen regleras enligt lokala trafikföreskrifter
 • för uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tillstånd
 • om gasol används ska det finnas godkänd släckutrustning, t ex brandsläckare, i anslutning till försäljningsplatsen
 • Destination Uppsala äger rätt att återkalla tillstånd eller tillfälligt avstänga torghandlare som inte följer dessa föreskrifter
 • Destination Uppsala äger rätt att neka plats till försäljare som inte betalt avgiften för platsen i tid
 • Destination Uppsala äger rätt att neka plats till försäljare som inte betalt föregående års faktura eller på annat sätt misskött sig