Om KulturNatten

Uppsalas största kulturmanifestation, kulturnatten, är ett årligt återkommande evenemang arrangerat av Uppsalas kulturarbetare, kulturföreningar, kulturinstitutioner, företag, föreningar och andra eldsjälar. KulturNatten i Uppsala är också Sveriges största kulturnatt.

Uppsala kommuns Kulturnämnd ansvarar för kulturnatten och Destination Uppsala samordnar evenemanget.

Alla är välkomna att delta, under förutsättning att det är något slags kulturevenemang man deltar med. Med kulturevenemang menas utställningar, dans, musik, föredrag, debatter, litteratur, teater m.m. Man får inte delta med en verksamhet som kan uppfattas som stötande, religiösa riter eller politisk propaganda.

Destination Uppsala ansvarar för övergripande samordning, invigning, planering, information till arrangörer, sponsorsavtal, marknadsföring, press, ansvar för webbinformation samt utvärdering och planering inför kommande år.

Barn- och ungdomsnämnden (BUN) ansvarar för evenemang för ungdomar.

Planeringen och arbetet med kulturnatten och dess arrangörer sker i samråd med polisen, socialtjänsten, brandförsvaret, miljökontoret, gatu- och trafikkontoret, fritids- och naturkontoret, kommunledningskontoret samt Uplands lokaltrafik. Utvärdering och uppföljning sker alltid med ovan nämnda aktörer efter kulturnatten.

Kulturstaden

Kulturnatten är en del av projektet Kulturstaden Uppsala. Kulturstaden Uppsala är ett samarbetsprojekt som syftar till att stärka bilden av Uppsala som ledande kulturstad genom att samordna marknadskommunikation och PR på en övergripande nivå. Projektet bidrar till att stärka och vidareutveckla samarbetet mellan Uppsalas kulturarenor och arrangörer samt att attrahera/utveckla nya arrangörer och evenemang.

Gubben -kulturnattens logotype

Känner ni igenom honom? Han har hängt med från början. Konstnären är Ulf Lundkvist, som också skapat seriefiguren Assar. Gubben utgör tillsammans med den underliggande texten, som skapats av Leon Zetherström, kulturnattens logotyp.