Ansökan om försäljningsplats

Under kulturnatten erbjuds några försäljningsplatser för kommersiella försäljare. Området är indelat i två priszoner. Platser fördelas av projektledningen för kulturnatten på Destination Uppsala

De marknadshandlare som får tillträde till marknadsplatserna under kulturnatten ska kunna uppvisa moms- eller företagsregistrering eller F-skattsedel. Undantagna är ideella föreningar med sitt säte i kommunen samt slöjdare/hantverkare med mindre produktion, så kallad hobbyverksamhet. Till dessa fördelas platser efter tillgång, i första hand på S:t Eriks torg.

För mer information, priser, karta samt ansökningsblankett se dokumentet ”Information och ansökningsblankett försäljare”

Ansökan skickas senast den 12 juni 2014 till
Destination Uppsala
Kulturnatten
Stationsgatan 12
75340 Uppsala

http://kulturnattenuppsala.se/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css