Ansökan om försäljningsplats

Under kulturnatten erbjuds några försäljningsplatser för kommersiella försäljare. Området är indelat i två priszoner. Platser fördelas av projektledningen för kulturnatten på Destination Uppsala.

De marknadshandlare som får tillträde till marknadsplatserna under kulturnatten ska kunna uppvisa moms- eller företagsregistrering eller F-skattsedel. Undantagna är ideella föreningar med sitt säte i kommunen samt slöjdare/hantverkare med mindre produktion, så kallad hobbyverksamhet. Till dessa fördelas platser efter tillgång, i första hand på S:t Eriks torg.

För mer information, priser, karta samt ansökningsblankett se dokumentet ”Information och ansökningsblankett försäljare”

Ansökan skickas senast den 11 juni 2015 till
Destination Uppsala
Kulturnatten
Stationsgatan 12
75340 Uppsala